News/events

News

काठमाडौ मन्टेश्वरी ट्रेनिंग सेन्टर (नेपाल) र फार्महाउस मन्टेश्वरी स्कूल अष्ट्रेलियाका प्रिन्सिपल Gavin McCormack Mountain McCormack को मुख्य आयोजनामा मन्टेश्वरी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशालामा आयोजित हुँदैछ विद्यार्थीहरूले प्रशिक्षण लिन आउदा 
1 .Scissor 2.Colorful pencil 3.Glue and 4. Color Cardboard (one big piece) सामाग्रीहरु साथमा लिएर आउनु हुन् अनुरोध गर्दछौ

********************************************************
Trainer: 1. Laura Navio 2. Claire Kennedy
(Stage 2 and 3 Teacher Farmhouse Montessori School from Australia)
********************************************************
समय : १० देखि १२ र १२ देखि २ बजे सम्म ( २०७५-०६ -१३) ।
स्थान : काठमाडौ मन्टेश्वरी ट्रेनिंग सेन्टरको हल । 
*******************************************************
#Kathmandu_Montessori_Training_Center &
#Kathmandu_Professional_Institute (#CTEVT_Affiliated )
Putalisadak chowk way to Bagbazar (Near to NIC ASIA Bank and opposite to Pragati Pustak Pasal )
Phone :- 016923375 & 9851082064 Or 9808847488.
"Best Quality Forever".

Free Teacher Training Workshop

काठमाडौ मन्टेश्वरी ट्रेनिंग सेन्टर (नेपाल) र फार्महाउस मन्टेश्वरी स्कूल अष्ट्रेलियाका प्रिन्सिपल Gavin McCormack